Get Adobe Flash player

Voor wandelaars en rustzoekers is het Prinsenpark (215 ha) een juweel van afwisseling en sfeer.

De heiderelicten [Overblijfselen van historische heidebegroeiing, ook wel levende fossielen genoemd.] nemen ons 300 jaar mee terug in de geschiedenis toen het Prinsenpark een deel was van een uitgestrekt heidegebied, waar de boeren hun schapen lieten grazen en de heideplaggen [de bovenste laag heidegrond werd en wordt in grote stukken afgegraven. Vroeger om akkers te bemesten en de bodem van schapenstallen te bedekken, vandaag de dag om vergrassing tegen te gaan en het heidelandschap in stand te houden.] gebruikten als strooisellaag in de stallen. Op een aantal panoramapunten kun je de weidsheid van het gebied nog herkennen in het landschap.

De vijvers die door een grachtensysteem gevoed worden met kalkrijk water uit het Kempens kanaal, geven een unieke meerwaarde aan het domein. De waterstand wordt zo geregeld dat er tijdens de vogeltrekperioden hier en daar slikplaatsen ontstaan waar vogels als de grutto, de groenpootruiter, de tureluur, de regenwulp, de oeverloper en de kleine plevier regelmatig worden waargenomen. Ook de zeer zeldzame zilverreiger is een trouwe bezoeker van de vijvers. Vogelliefhebbers kunnen de lijst van waarnemingen bekijken op de website waarnemingen van Natuurpunt.

Het gebied ademt geschiedenis, rust en schoonheid uit. De ideale combinatie voor een ontspannende dag in de natuur. Maar ook voor een leuk uitstapje, een interessante geleide wandeling of een verrassend evenement. 

Prinsenpark Website